Monoclick Solutions

Jag arbetar med små och stora projekt. Oftast i nätverk med designers, projektledare och andra. Jobbar mycket hos kunder som konsult.

Jag som jobbar heter Sven Ängermark se min Linkedin profil för CV

Företaget har sitt säte i göteborg och har varit aktivt sedan 1999. 

Miljöpolicy

Vår verksamhet och miljön

Monoclick Solutions säljer tjänster inom områdena webbdesign, utbildning, trycksaksproduktion och foto. Vår direkta miljöpåverkan är den energiförbrukning samt avfallsgenerering som äger rum i samband med produktion av våra tjänster.

Vår miljöambition
Vi nyttjar kollektiva färdmedel så långt det är möjligt. Då detta inte är möjligt då har företaget en naturgasdriven miljöbil som kan användas. Givetvis har vi valt grön el med hög andel vindkraft hos vår elleverantör. Vår hostingpartner (webbplatserna) drivs av 100% förnyelsebar energi. Grönt datacenter. Vid trycksaksproduktion offererar vi alltid med miljömärkt papper.