WWF- Earth Hour

Under 2010-2012 har vi varit med och tagit fram for och koncept för det tryckta marknadsföringsmaterialet för WWF:s kampanj Eart Hour.

Tre utbildningsmatrial för skolans olika nivåer, flyers och annan information togs fram.