Virtuedata

Konceptet är enkelt: Ett antal cd-skivor monteras på rack och placeras ut i olika vattenmiljöer och årstider. Genom att se vad som växer på skivorna och mäta till exempel temperatur och salthalt, får eleverna ett underlag för jämförelse och diskussioner av resultat. Helt enkelt ett sätt att med enkla medel inspirera till ett naturvetenskapligt tänkande. 

http://virtue.gmbl.se

Monoclick Solutions har tagit fram koncept för inrapporterings system i Drupal och genom fört projektet.