Vattenmolekyler - Universeum

Produktionen är utvecklad i Adobe Flash och är anpassad för utställningen på Universeum Kalejdo. OBS. Denna fungerar bäst i en persondator. (Flash). Klicka inte på X i högra hörnet.