Tundra Nordväst

Ett interaktivt läromedel baserat på Tundra Nordväst, som anordnades av svenska Polarforskningssekretariatet i samarbete med Kanada.
Expeditionen varade i drygt tre månader och isbrytaren Louise S. St-Laurent tillryggalade drygt 1700 mil genom arktiskt vatten. Cirka 70 forskare med biologisk inriktning fanns med ombord och arbetade med provtagning på sammanlagt 17 olika platser på den kanadensiska tundran.
Produktionen innehåller massor med interaktiva laborationer.
Produktionen är framtagen åt Universeum AB.
Grundläggande teknik: Adobe Flash.
Hela projektet finns på www.polarisen.se/multimedia/tundra-nordvaest