Säkerhetsutbildning för petrokemisk industri

Designat utbildningssajter i Drupal till Shell, Preem,Yara, OKQ8, Akzo Nobel, Norsk Hydro mfl. Designat utbildningssajter i Drupal till Shell, Preem,Yara, OKQ8, Akzo Nobel, Norsk Hydro mfl. Exempel: education.mediaverken.se/okq8

Nytt avslutat projekt under våren för Copenhagen Malmö Port.

För att få tillträde till en petrokemisk industri som chaufför, hantverkare, entreprenör mm. Måste man genomgå en utbildning som ger ett certifikat, ett intyg som garanterar att man känner till industrins säkerhetskrav. Vi har byggt upp ett system i Drupal bestående av filmer med påföljande frågor. I princip ser användaren en film och sedan skall man utföra ett frågetest. Kunden kan själv sätta upp kurserna och ställa in kunskapsnivåer osv. Projekten har utförts i samarbete med http://www.mediaverken.se

Exempel: http://education.mediaverken.se/shell