Nordicom

Webbplats för Nordicom på Göteborgs Universitet. Nordicom ger ut forskningslitteratur inom området medieforskning. Siten innehåller en stor mängd data bland annat till handahåller man en stor mängd forskningsmaterial, statistik och länkar till refenser. Vi valde att jobba med Drupal i detta projekt. Vi har importerat ca. 8000 artiklar från ett antal databaser. Installerat en webshop m.m. 

http://nordicom.gu.se