Matchen

Internt projekt för dåvarande Telia Mobile. En animerad film om en familjs dag och hur de använder framtidens mobila tjänster.