Livskraft

Ett studiematerial om hur natur och friskfokus kan öka vår livskvalitet. 58 sid.

Form, foto och produktion: Sven Ängermark

Kund: Göteborgs Botaniska trädgård i samarbete med Studiefrämjandet