Interaktiv media

Pekskärmskiosk till Ramirents turnebuss.

+

Pussla vattenmolekyler. Ett skicklightesspel för pekskärm på Universeum Kalejdo. Det gäller att placera vattemolkyler med deras vätebindningar rätt. på tid naturligtvis.

+

Internt projekt för dåvarande Telia Mobile. En animerad film om en familjs dag och hur de använder framtidens mobila tjänster.

+

Ett "spela och lär" om jordens regnskogar, en upplevevelse. Framtagen för Universeum i Göteborg. Användes inom Jason project.

+

Interaktiv presentation av Ramirents verksamhet inför en upphandling.

+

Ett interaktivt läromedel baserat på Tundra Nordväst, som anordnades av svenska Polarforskningssekretariatet i samarbete med Kanada.

+

En pekskärmsapplikation för Universeum och skolvädernätet. Applikationen hämtar väderdata från svenska skolors väderstationer och data från alla sveriges flygplatser.

+