Illustration

Produktion av rapporter till NGO Airclim. De arbetar med information kring luföroreningsfrågor. www.airclim.org

+

Kampanjsajt för CODAN Triplus AB. Vi har producerat en kampanj för ett system för hantering av gifttiga läkemedel.

+

Rollups. Några exempel från produktioner för Codan Triplus

+

Layout och form på WWF:s utbildningsmaterial Vår stad 2030.

Länk till projektet där hela materialet kan laddas ner.

+

P-stop. En utbildningssatsning kring vattenkvaliteten i östersjön. Framtagen av WWF.
Materialet producerades i engelska, polska  och ryska.

+

Layoutat ett nytt utbildningsmaterial för WWF.

+