Forskarporträtt GU

Producerat, filmat och redigerat ett antal forskarporträtt åt Göteborgs Universitet.

https://www.youtube.com/watch?v=PPxtQvb46os

https://www.youtube.com/watch?v=00QeOBeJ5zg

https://www.youtube.com/watch?v=88-5YYqWXU4